HHC

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Canna LifePRO.s.r.o, se sídlem Horní Břečkov 57, PSČ: 671 02; IČO19626380

 V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 135406, Krajský soud v Brně, e -mail: info@cannapro.cztelefonní číslo 733217015

 

1. Kdo jsme a čím se zabýváme?

Jsme společnost Canna LifePRO.s.r.o a jsme výhradně českou výrobní a obchodní společností, nabízející Vám široký sortiment prověřených odborně připravených produktů z konopí.

1.1. Společnost Canna LifePRO.s.r.o provozuje na adrese www.cannapro.cz internetový obchod (dále jen „e-shop“), který nabízí prověřené odborně připravené produkty z konopí.

1.2. Smluvní vztah mezi společností Canna LifePRO.s.r.o a vámi se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Uzavření kupní smlouvy

Níže je popsán proces uzavírání kupní smlouvy mezi vámi a společností Canna LifePRO.s.r.o prostřednictvím objednávky na e-shopu a její následný průběh

2.1. Zboží společnosti Canna LifePRO.s.r.o si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na e-shopu.

2.2. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • Zboží;
 • Ceně;
 • Způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 • Údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a
 • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Na základě poskytnutí těchto informací je vytvořena objednávka (dále jen „Objednávka“).

2.3. Před zasláním Objednávky společnosti Canna LifePRO.s.r.o je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež mají tvořit Objednávku. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.

2.4. Společnost Canna LifePRO.s.r.o vám poté, co obdrží Objednávku, potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

2.5. Kupní smlouva mezi společností Canna LifePRO.s.r.o a vámi je uzavřena okamžikem, kdy je vám od společnosti Canna LifePRO .s.r.o doručeno potvrzení o přijetí Objednávky.

2.6. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sám/sama s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

2.7. Zboží vám bude dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Společnost Canna LifePRO.s.r.o si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.8. Podle zákona o evidenci tržeb je společnost Canna LifePRO.s.r.o povinna vám vystavit účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.9. Informace o zboží a ceně uváděné společností Canna LifePRO.s.r.o jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Zde si společnost  Canna LifePRO.s.r.o vyhrazuje taktéž možnost odstoupení od smlouvy. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.

2.10. Jste povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezmete, je společnost Canna LifePRO.s.r.o oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a vy jste povinen nahradit společnosti Canna LifePRO.s.r.o veškeré náklady, které společnosti Canna LifePRO.s.r.o vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle vaší objednávky.

2.11. Nákupem  zboží u nás souhlasíte s tím, že ho budete používat výhradně pro laboratorní, studijní nebo sběratelské účely.

2.12 Tato smlouva může být uzavřena v českém, slovenském či anglickém jazyce.

3. Jak funguje uživatelský účet?

Po zadání osobních přístupových informací a hesla si můžete na adrese www.cannapro.cz spravovat své objednávky. Při registraci však prosíme o zadání aktuálních údajů a respektování uživatelských pravidel – ať už těch, co jsme nastavili v rámci těchto podmínek, nebo těch, které vyžadují zákony platné v jednotlivých zemích.

3.1. Po provedení registrace máte přístup do svého uživatelského rozhraní (dále „uživatelský účet“).

3.2. V uživatelském účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je udržovat aktuální.

3.3. Přístup k vašemu uživatelskému účtu je vždy zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

3.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uživatelský účet či webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení našich subdodavatelů. Společnost Canna LifePRO.s.r.o nenese odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností.

3.5. Společnost Canna LifePRO.s.r.o je oprávněna po předchozím upozornění zrušit váš uživatelský účet, pokud porušujete obchodní podmínky nastavené společností Canna LifePRO.s.r.o či porušujete právní předpisy či práva třetích osob.

4. Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?

Při registraci do uživatelského účtu, stejně tak i při objednávce zboží, dochází ke zpracování vámi zadaných osobních údajů. Toto zpracování slouží k založení a fungování účtu a pro administraci objednávek.

Informace o osobních údajích zpracovaných za účelem objednáním zboží obdržíte před samotným provedením objednávky.

Informace o osobních údajích zadávaných při registraci do uživatelského účtu za účelem jeho administrace naleznete níže.

Pokud byste chtěli o zpracování vědět více, přečtěte si bližší informace tady nebo nás kontaktujte.

Společnost Canna LifePRO.s.r.o (dále také jako „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje Kupujícího:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • adresa,
 • fakturační adresa,
 • název firmy,
 • sídlo firmy,
 • IČ, DIČ,
 • číslo bankovního účtu.

4.1.Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

4.2.Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.3.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

a. Poskytovatel webhostingu, WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886.
c. Provozovatel mobilní aplikace ProfiSMS s.r.o., Thámova 18, 18600 Praha 8
d. Jednotlivá výdejní místa, zvolí-li si zákazník dopravení zboží do výdejního místa franchisingového prodejce.
e. Případně další zpracovatelé, s nimiž Prodávající v budoucnu naváže spolupráci.

4.4.Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

5. Jste spotřebitelem - koncovým zákazníkem?

Pokud naši službu používáte pro soukromé účely, podívejte se na práva, která vám české zákony přináší.

5.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu se společnosti Canna LifePRO s.r.o. výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

5.2. Spotřebitel má podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

5.3. Máte také právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

5.4. Společnost  Canna LifePRO s.r.o. je povinna spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od vás přijala. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinen společnosti Canna LifePRO s.r.o. zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno společnosti Canna LifePRO s.r.o. (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nesete vy.

5.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením vaší povinnosti, je společnost Canna LifePRO s.r.o. oprávněna vůči vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.6. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Co když zakoupené zboží bude mít vadu?

Reklamace


I.- Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace”) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.11.2019.

II. – Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

III. – Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

IV. – Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců, při prodeji spotřebního zboží, od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. Je – li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí doba uplynutím této lhůty.

V. – Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

VI. – Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VII. – Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců u spotřebního zboží, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. VI. . Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

VIII. – Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

IX. – Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád je účinný 1.9.2023

7. Obecná ustanovení

Společnost Canna LifePRO s.r.o. je v budoucnu oprávněna smluvní podmínky změnit. Pokud ke změně dojde, zašle vám společnost Canna LifePRO s.r.o. email.

V případě, že dojde v rámci užití služby ke sporu mezi vámi a společností Canna LifePRO s.r.o. , budou spor rozhodovat české soudy podle českého práva.

7.1. Společnost Canna LifePRO s.r.o. si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Pokud se tak stane, budete upozorněni na změnu obchodních podmínek odesláním oznámení na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem uživatelském účtu.

7.2. Pokud náš smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si tímto sjednáváme, že rozhodným právem je české právo. Případné spory jsou příslušné řešit české soudy.

7.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.11.2023.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.

Používáme ověření věku Adulto